Klášter Kladruby u Stříbra

Kláštery a kostely v ČR

Klášter Kladruby u Stříbra

Klášter Kladruby u Stříbra v minulých letech patřil k jednomu z nejbohatších kostelů u nás. Vystřídal nejen několik majitelů, ale prošel i několika etapami rekonstrukcí a dostaveb, které mají velký podíl na tom, že klášter můžeme vidět v takové podobě, v jaké byl zachován. V současné době je klášter volně přístupný veřejnosti a to během měsíců jarních a letních měsíců. Ovšem i na návštěvní dny je nutné dávat pozor. Klášter je otevřen jen v některé dny v týdnu a jen v určitý čas. Před návštěvou se proto důkladně ujistěte, zda v daný čas probíhají prohlídky. Prohlídky jsou pochopitelně s průvodcem a mohou probíhat v několika jazycích.

Klášter Kladruby u Stříbra je považován za třetí nejdelší klášter v České republice a prohlídky se rozdělují na dva různé okruhy. Prvním z nich je okruh klášterní, druhý je ten zámecký, který jak už název napoví, probíhá v okolních, přilehlých klášterních zahradách. Za zmínku rozhodně stojí klášterní kostel, kde můžete shlédnout původní malby, ale i původní vybavení celého interiéru. Kostel je navržen v barokním stylu a rozhodně je na co se dívat.

V klášteře jsou pravidelně pořádány nejen mše, ale dokonce i mše v latině, které u nás nejsou zase tak obvyklé, probíhá zde jarmark, vánoční koncerty vážné nebo duchovní hudby, případně varhanové koncerty.

Vložil Klášter Kladruby | Štítek , , , | Zanechat komentář

Kladruby u Stříbra

Kladruby je město, jež je nazýváno i jako Kladruby u Stříbra a nachází se v okrese Tachov nedaleko Plzně. Kladruby nejsou v současné době tak uznávaným městem, v minulosti ale plnilo město velmi důležitou úlohu. Zásluhu na tom má zejména klášter, který se nachází na okraji města a během roku je hojně navštěvován nejen Čechy, ale hlavně zahraničními turisty.

Klášter byl založen už v roce 1115 a v počátcích 14. století patřil k nejbohatším klášterům u nás. I tento klášter stejně, jako mnoho dalších, prošel během jednotlivých let rozsáhlými rekonstrukcemi a první z nich přišla v roce 1712 do stylu barokní gotiky, přičemž původně se jednalo o románskou stavbu. Dostavba samotného kláštera ale probíhala hned v několika etapách a navrhovali je jedni z nejlepších pražských architektů. Klášter sloužil mnohdy dokonce i jako ubytovací zařízení a v letech 1945 přešel klášter do majetku našeho státu. V současné době je zpřístupněn široké veřejnosti a je jedním ze sídel Benediktinského řádu.

Největší dominantou celého kláštera je kostel, kde jsou celkem pravidelně pořádány bohoslužby, proběhla zde dokonce i mše, která byla sloužena v latině a jejími hlavními účastníky byli mniši benediktinského řádu. Mše sloužená v latině se navíc u nás vidí opravdu jen zřídka kdy.

Vložil Klášter Kladruby | Štítek , , , | Zanechat komentář

Břevnovský klášter

Břevnovský klášter je označován jako nejstarší mužský klášter a zároveň patří mezi kulturní památky České republiky. Břevnovský klášter navíc už několik let zachovává tradici ve vaření piva a tak se stal nejstarším dochovaným klášterem s touto tradicí – jedná se o pivo Břevnovský Benedict. Mnohdy je Břevnovský klášter označován i jako Benediktinské arciopatství.

Benediktinské arciopatství

Klášter během let prošel rozsáhlými úpravami a před několika lety jej dokonce navštívil papež Jan Pavel II. Klášter byl založen knížetem Boleslavem a biskupem Vojtěchem a už tehdy se jednalo o první mužský klášter, který byl u nás založen. Během husitských válek ale kostel utrpěl velké škody, které byly napraveny po třicetileté válce, kdy se začínalo s rekonstrukcí a úpravami některých poničených prostor. K rekonstrukci byli přizváni ti největší umělci tehdejší doby a právě díky nim i v dnešní době můžete spatřit malby, které zůstaly zachovány dodnes. Nejde ale jen o malby, jedná se i o celkové komplex budov a okolní zahradu, která je pojmenována jako Markétská.

V současné době je klášter obýván Benediktinskými mnichy, kteří se o něj zároveň starají a udržují jej. Vstoupit do této komunity ale není ani zdaleka tak jednoduché. Každý mnich musí projít několika sliby a o jeho vstupu do komunity nakonec rozhoduje kapitula.

Vložil Národní památky | Štítek , , , | Zanechat komentář

Strahovský klášter

Strahovský klášter se nachází jen kousek od Pražského hradu a je považován za nejstarší klášter v Čechách. Zároveň je nejstarším klášterem premonstrátského řádu ve světě. Založen byl v roce 1140 a patří mezi jedny z nejvýznamnějších památek v České republice. Řadě z vás možná ledacos napoví i Strahovský pivovar nebo Strahovská knihovna a obrazárna, která je součástí samotného kláštera.

Klášter během jednotlivých let prošel řadou událostí, které nejsou právě úsměvné. Jedná se jak o požáry, tak i války, které jej postihly. I přesto všechno nebyl provoz kláštera přerušen a funguje nadále. Jak již bylo řečeno, nejznámější je Strahovská knihovna, která v sobě skrývá i dávné rukopisy a cenné svazky.

Strahovská knihovna

V roce 2012 byla zahájena sbírka na rekonstrukci vnitřních prostor knihovny, která se stejně, jako většina knihoven v republice potýká s velkým nedostatkem finančních prostředků. V minulých letech totiž knihovna nebyla upravována ani modernizována a některé prostory knihovny jako je trezor, v němž jsou uloženy ty nejsvatější dochované písemnosti a rukopisy, vyžadují i speciální klimatizaci. Knihovna vyžaduje kompletní stavební rekonstrukci, která je pochopitelně velmi nákladná.

I z tohoto důvodu byla uspořádána sbírka na opravu a dobrovolné dárce čekají poukázky na prohlídku knihovny zcela zdarma.

Vložil Kláštery | Štítek , , | Zanechat komentář

Klášter Vyšší Brod

Česká země má hned několik krásných klášterů, zámků, ale i hradů. Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě ale bezpochyby patří mezi jeden z nejkrásnějších, který je navíc téměř celý dochován tak, jak byl původně postaven. Zcela pochopitelně prošel během jednotlivých let rozsáhlými rekonstrukcemi, ale stavba jako taková, byla zachována. Klášter se navíc nachází jen kousek od Vltavy na vyvýšenině a tak jej můžete spatřit už z dálky. Rozhodně jej nemůžete přehlédnout.

Stavba kostela probíhala několik let a velmi postupně. Podle dostupných informací je za nejstarší část považována sakristie, která původně sloužila jako kaple. Samotný klášter ale doprovázejí i zcela jedinečné architektonické maličkosti a detaily, kterých si možná naprostý laik ani nevšimne. V Evropě je zcela jedinečný prostor kapitulní síně, kde se nachází kruhové okno. Jedinečné není jen okno, ale i celková klenba tohoto prostoru. Všechny zajímavosti, které jinde neuvidíte, jsou součástí komentovaných prohlídek, kde se zároveň můžete dozvědět i ty nejmenší detaily.

Ke klášteru ve Vyšším Brodě se vztahuje i legenda, která vypráví o tom, jak se Vok z Rožmberka topil ve Vltavě a za záchranu vlastního života přislíbil, že se na místě postaví klášter místo kaple, která na místě původně stála.

Vložil Vyšebrodský klášter | Štítek , , , | Zanechat komentář

Sázavský klášter

Sázavský klášter je stavba, která byla o několik let po dokončení přestavěna na zámek. Nachází se ve městě Sázava, kterou protéká stejnojmenná řeka. Stavba kláštera započala v roce 1032 a u jejího zrodu stál poustevník Prokop, který byl později prohlášen za svatého a kníže Oldřich. K založení kláštera se vztahuje legenda, velkou zajímavostí jsou ale i nástěnné malby, které byly objeveny teprve nedávno.

Legenda vypráví o tom, že Prokop přišel za Oldřichem, nabídl mu vodu, která se rázem proměnila ve víno. Díky tomu byl založen klášter, protože Oldřich Prokopovi za tento čin pomohl. Objeveny byly fresky, které jsou staré několik desítek let.

Údajně by fresky měly vyobrazovat život Prokopa v tehdejší době, některé fresky zůstaly nedochované nebo jen částečně dochované. Skryty totiž byly pod malbou, která jejich původní strukturu lehce poškodila.

Prohlídka Sázavského kláštera je spojena s návštěvou poutního místa sv. Prokopa. Každý návštěvník tak během vedené a komentované prohlídky navštíví různé expozice a to jak ty interiérové, tak exteriérové. Návštěvník nahlédne do barokního kostela, kde jsou uloženy svaté relikvie těla sv. Prokopa, podívá se na zámeckou zahradu a doposud nedostavěný chrám, který se zde nachází.

Uvnitř celé, velmi obsáhlé stavby pak navštíví bývalé obydlí dávných mnichů, knihovnu, ale umožněn je i pohled na nezapomenutelné nástěnné malby.

Vložil Zajímavosti z ČR | Štítek , , , | Zanechat komentář

Vyšší Brod klášter

Vyšebrodský klášter je bezpochyby jednou z nejvýznamnějších památek, které se nachází v jižních Čechách. Jde o cisterciácký klášter, který byl založen roku 1259 a úplně dostavěn byl až ve 14. století. Klášter je dominantou šumavských lesů, okolní prostředí a park je nezapomenutelný a budete to mít jen pár kilometrů od historického Českého Krumlova.

Klášter je téměř po celý rok otevřen pro veřejnost za poplatek. Expozice je velmi rozsáhlá a rozhodně zabere nějakou tu hodinku. Na vlastní oči můžete spatřit postranní galerii, obrazovou galerii, knihovnu, která se rozprostírá v jedné z největších místností kláštera, teologický sál nebo filosofický sál. Součástí kláštera je i několik kapliček, které jsou rovněž k vidění včetně hlavního oltáře. Významným místem je hlavně teologický sál, ve kterém se nachází obrovská sbírka biblí, které jsou zachovány v několika světových jazycích.

Otevírací doba kláštera pro veřejnost je zajištěna od dubna do září, v jiných měsících po předchozí dohodě a za poplatek v obou dvou případech. Prohlídka probíhá s průvodcem, zajištěny jsou prohlídky v několika jazycích.

Vnitřní prostory kláštera prošli v minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí, klášter byl doplněn o pozoruhodné sbírky, jako jsou například obrazy panovníků z let minulých. V knihovně jsou navíc k prohlídce i několik desítek let staré, původní rukopisy a pergameny.

 

Vložil Vyšebrodský klášter | Štítek , , , | Zanechat komentář

Klášter Teplá

Premonstrátský klášter se nachází v obci Teplá, jen nedaleko Mariánských Lázní. Klášter Teplá ale nezajišťuje jen prohlídky, zajišťuje dokonce i ubytování, a tak se můžete zcela naplno ponořit do historické doby a to v příjemně zrekonstruovaných prostorách samotného kláštera.

Klášter byl založen v roce 1193 šlechticem Hroznatou. Samotná historie kláštera v Teplé je velmi dlouhá a rozsáhlá. Hroznata byl po své smrti blahoslaven a jeho ostatky jsou dokonce uloženy v samotném klášteře, konkrétně v severní kapli. Na začátku 18. století byl klášter téměř od základů přestaven a rekonstruován, na konci 19. století zažil klášter největší přeměnu. Byla vystavena knihovna, muzeum přímo v klášteře a dokonce i okolní park, který v minulých letech klášter postrádal. Od roku 1990 mají zde své sídlo právě premonstráti, kteří zde byli už v začátcích.

Velkou vzácností je hlavně klášterní knihovna, která obsahuje původní a velmi vzácné rukopisy, prvotisky, paleotypy a spoustu starých vzácných listin dokonce v několika světových jazycích.

Knihovna je k vidění v pravidelně prováděných prohlídkách, navíc se můžete podívat na původní obrazy, na kterých se nachází všichni panovníci od založení kláštera.

Jak již bylo řečeno, tak klášter nabízí dokonce i ubytování. K dispozici je jednací síň, ale i golfové hřiště, kaple. V klášterním parku najdete rybník, kde je možné chytat ryby, vede zde několik cyklostezek.

Vložil Kláštery | Štítek , , , | Zanechat komentář

Kostel sv. Bartoloměje

Opět je tu další kostel, který se nezdá, ale jeho název je velmi oblíbený. Kostel sv. Bartoloměje se nenachází jen na jednom místě v České republice, ale hned na několika místech, které jsou od sebe vzdáleny i desítky či stovky kilometrů.

  • Kostel sv. Bartoloměje v Praze
  • Kostel sv. Bartoloměje v Plzni
  • Kostel sv. Bartoloměje v Kočí
  • Kostel sv. Bartoloměje v Kolíně
  • Kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích 

Kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích je příležitostně přístupný a nachází se na náměstí Republiky v centru města. Označován je jako pozdně gotický a dal jej postavit Vilém z Pernštejna na místě, kde původně stával klášter. Původní klášter byl ale zničen válkami a kostel byl to, co jej mělo nahradit. Kostel byl postaven jako nezbytná součást přilehlého kláštera minoritů.

Nejznámějším je pravděpodobně kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, který každým rokem láká tisíce návštěvníků z celé republiky. Tento římskokatolický kostel je gotickou stavbou, která pochází z druhé poloviny třináctého století. O jeho kráse a jedinečnosti svědčí i fakt, že se v roce 1995 stal národní kulturní památkou. Kostel je trojlodní stavba, která se tyčí nad celým Kolínem.

Součástí kostela je i kostnice, kněžiště a i starobylá zvonice, která je samostatně stojící.

 

Vložil Národní památky | Štítek , , , | Zanechat komentář

Bílý Kostel nad Nisou

Ač by se mohlo na první pohled zdát, že se jedná o kostel, není tomu tak. Bílý Kostel nad Nisou je totiž vesnice, ve které se sice nachází bílý kostel, ale nese název Kostel sv. Mikuláše. Obec leží v oblasti Libereckého kraje jen nedaleko Chrastavy a Hrádku nad Nisou. Obec má zcela pochopitelně velmi dlouhou historii, o které se můžete dokonce velmi podrobně dočíst na internetových stránkách obce.

V současné době obec funguje zcela naplno. Spokojeně žijící obyvatelé obce zde mají dokonce mateřskou a základní školu, kam se mohou hlásit i děti z okolních obcí. Výhodou je nejen umístění samotné obce, ale i okolní krásná a neporušená příroda, která celou vesnici obklopuje.

Kostel sv. Mikuláše je zcela pochopitelně bílé barvy a stojí přímo na středu vesničky. Jeho věž je vidět až z dálky a pravidelně jsou v něm pořádány bohoslužby, které slouží místní farář. V prostorách kostela jsou dokonce pořádány svatby a díky okolnímu, velmi upravenému prostředí kostela se rozhodně je na co dívat. Kostel obklopují stromy, traviny a dokonce i menší hradby s menším parkem.

Bílý kostel v obci není nijak atypického tvaru a nemá ani žádné specifické zdobení. I tak je na pohled velmi krásný a poutavý.

Vložil Kostelíčky | Štítek , , , , | Zanechat komentář